Woordenlijst

Omdat wushu een Chinese sport is, worden hieronder een aantal Chinese wushu-termen beschreven en verklaard. Deze termen worden weergegeven in het zogenaamde “pinyin”, welke de gebruikelijke manier is om Chinese karakters met onze letters weer te geven. Men noemt zoiets een “romanisatie-stijl”. Hoewel het pinyin reeds geruime tijd geleden werd ingevoerd, hanteert men in het Westen nog regelmatig een vroegere romanisatie-stijl (het “Wade-Giles” systeem) om Chinese namen uit te spreken. Het beste voorbeeld hiervan is ongetwijfeld de uitspraak van de naam van de Chinese hoofdstad. Velen spreken nog van “Peking”, hoewel dit in pinyin “Beijing” is. Het pinyin wordt momenteel steeds meer aanvaard, maar vraagt dan wel kennis over een aantal basisregels om correct te kunnen uitspreken. Hieronder geven we dus eerst enkele regels voor de uitspraak. We doen dit aan de hand van een aantal wushu-termen.
 1. Een J in een woord wordt DJ (denk aan de Engelse naam “John”)
    TAI JI (= een zeer bekende inwendige trage wushu-stijl) wordt TAI-DJI
 2. Een A na een I (of na een QU: zie 3°)
    JIAN (=rechtzwaard) wordt DJI-EN
 3. Een Q vooraan wordt TSH
    QUAN (=vuist) wordt TSHU-EN
 4. Een H vooraan wordt een (zachte) CH (zoals in “choreografie”)
 5. Een OU wordt OW
    HOU QUAN (apenstijl) wordt CHOW- TSHU-EN
 6. een U achteraan wordt OE
    WUSHU (in feite 2 karakters, dus WU SHU) wordt WOE SHOE
 7. Een C vooraan wordt TS
    CE KONG FAN (radslag zonder handen) wordt TSE KONG FAN
 8. Een X vooraan wordt SH
    XING BU (lopen) wordt SHING-BOE
 9. Een I achteraan wordt een (doffe) E
    XUAN ZI (butterfly) wordt SHU-EN ZE
 10. Een G vooraan wordt K
    GONG BU(boogstand) wordt KONG-BOE

Er zijn nog wel wat meer regels, maar hiermee geraak je toch al een eindje. Uiteraard is de beste manier om dit te leren gewoon te luisteren naar de uitspraak door de lesgever!


Tellen

1.  一   (uit te spreken als “I”)
2.  二  èr (uit te spreken als “AAR”)
3.  三  sān
4.  四  
5.  五  
6.  六  liù
7.  七  
8.  八  
9.  九  jiŭ
10.  十  shí
11.  十一  shí yī
20.  二十  èr shí
21.  二十一  èr shí yī
100.  百  bǎi
1 000.  千  qiān
10 000.  一万  yī wàn
100 000.  十万  shí wàn
1 000 000.  一百万  yī bǎi wàn
100 000 000.  亿   (deze wordt anders dan 1 uitgesproken)

Groeten

Bij het begin en einde van elke les wordt er gegroet.

Begin van de les:
 • Leraar zegt:
      同学们  好    “tóngxuémen  hǎo”     (leerlingen, gegroet)
 • Leerlingen antwoorden:
      老师  好     “lǎoshī  hǎo”     (leraar, gegroet)

Einde van de les:
 • Leraar zegt:
      同学们  再见    “tóngxuémen  zàijiàn”    (leerlingen, tot ziens)
 • Leerlingen antwoorden:
      老师  再见    “lǎoshī  zàijiàn”    (leraar, tot ziens)

Wushu - termen

Hieronder volgen nu een aantal wushu-termen van technieken en wapens die we tijdens de les leren.
Vormen - Stijlen
长拳cháng quánLange vuist
南拳nán quánZuidelijke vuist
醉拳zuì quánDronken vuist
剑术jiàn shùRecht zwaard
刀术dāo shùBreed zwaard
枪术qiāng shùSpeer
棍术gùn shùStok
鹰爪拳yīngzhǎo quánAdelaars klauw
螳螂拳tángláng quánBidsprinkhaan
猴拳hóu quánAap

Trappen
正踢腿zhēng tītuǐVoorwaartse zwaaitrap
但拍脚dàn pāijiǎoVoorwaartse zwaaitrap met handcontact
弹腿tán tuǐLage voorwaartse trap
蹬腿dēng tuǐLage voorwaartse trap met hiel
里合腿lǐhé tuǐBinnenwaartse zwaaitrap
外摆腿wàibǎi tuǐBuitenwaartse zwaaitrap
侧踢腿cè tītuǐZijwaartse zwaaitrap
踹脚chuài jiǎoZijwaartse trap
后扫腿hòu sǎotuǐRugwaartse beenveeg
前扫腿qián sǎotuǐVoorwaartse beenveeg

Stoten
quánVuist
zhǎngPalm
gōuHoekhand
冲拳chōng quánVoorwaartse rechte stoot
推掌tuīzhǎngPalmstoot
翻腰fānyāoLichaamsdraai
砸拳zá quánSlagvuist

Standen
步型bùxíngStanden
马步mǎ bùPaardestand
弓步gōng bùBoogstand
仆步pū bùBuigstand
披叉pīchǎSpagaat
歇步xiē bùGekruiste hielzit
虚步xū bù“lege” stand (“kat stand”)
坐盘zuò pánGekruiste zit
提膝tí xīKnie heffen

Sprongen
腾空飞脚 téngkōng fēijiǎo Voorwaartse sprongtrap
旋风脚xuánfēng jiǎoBinnenwaartse sprongtrap (“wervelwindtrap”)
摆莲脚bǎilián jiǎoBuitenwaartse sprongtrap (“lotustrap”)
侧空翻cèkōng fānRadslag zonder handen
旋子xuánzǐVlindertrap (“butterfly”)
旋子转体xuánzǐ zhuǎn tǐButterfly Twist

Wapens
gùnStok
dāoBreedzwaard
刀彩dāocǎiVlaggetjes aan het handvat van het breedzwaard
jiànRechtzwaard
剑穗jiànsuìKwastje aan het handvat van het rechtzwaard
qiāngSpeer
枪缨qiāngyīngHet haar aan de speerpunt (oorspronkelijk paardehaar)
Steken
三节棍sānjié gùnDrie-delige stok

Andere
基本功jīběn gōngBasisoefeningen
壓腿yātuǐStretchen
弧型步húxíng bùLopen
kuàiSnel
mànTraag
gāoHoog

好地
hǎo
hǎo de
GoedDit wordt vaak gezegd wanneer op een training een atleet
een beweging goed uitvoert (bv. sprong of evenwichtsstand)
加油jiā yóuLetterlijk: “olie toevoegen”,
Figuurlijk: “kom op!”, “ervoor blijven gaan”, etc…