WUTAN cafe

Om voor de ouders de aanwezigheid tijdens de trainingen van hun kinderen wat aangenamer te maken, kan men terecht in het “Wushu-café”. Dit is gelegen boven in de refter. Het is tijdens de trainingsuren geopend. Hier staan tafels en stoelen (dus geen zweedse banken zoals in de zaal!). Van daaruit kan je bovendien uw kind(eren) bezig zien tijdens het oefenen.

In verband met het gebruik van de refter zijn er wel een aantal afspraken die we maakten met de directie van de school. Deze moeten dus gerespecteerd worden:

-      het wushu-café is enkel open tijdens de lessen

-      de refter dient na gebruik terug netjes te zijn (de tafels proper en de stoelen op hun plaats).