Bestuur

 • Secretariaat/administratie/financieel beheer/communicatie
  • aanspreekpunt, interne/externe communicatie, promotie, etc.
  • archivering, briefwisseling, actualiseren ledenlijsten en contactadressen, inschrijvingen, etc.
  • materiaalbeheer
  • financiële zaken: boekhouding, storting inkomsten materiaalverkoop, uitbetaling onkosten, etc.
  • afvaardiging naar Jespo (contacten secretariaat, vergaderingen, etc.)          

   Lien Chan Sook Wouters / Marc Theeboom / Helena Wittock
 • Informatica
  • webmaster, ontwerp publiciteitsmateriaal, etc.    

   Manu Rens

vergaderingen

Op regematige basis hebben we een vergadering met alle medewerkers. Iedereen binnen WUTAN die interesse heeft in onze werking is dan welkom!