Bestuur

 • Secretariaat/administratie/financieel beheer/communicatie
  • staat in voor de verslaggeving en agendering van vergaderingen, het aanleggen van een klassement, mee instaan voor verzorgen van briefwisseling, aktualiseren ledenlijsten en contactadressen, mee opvolgen van inschrijvingen van stages en wedstrijden, …
  • staat in voor het opvolgen van financiële zaken: boekhouding, storting inkomsten materiaalverkoop, uitbetaling onkosten, …
  • afvaardiging naar Jespo (contacten secretariaat, opvolgen vergaderingen, …), …

   Helena Wittock / Lien Wouters
 • Materiaalbeheer / Wedstrijd- en Demonstratie-kostuums
  • verantwoordelijk voor inventaris en verkoop van materiaal
   (T-shirts, pantoffels, trainingspakken, e.d.)
  • inventaris, onderhoud
                      Rita Van Giel
 • Informatica
  • staat in voor specifieke taken m.b.t. gebruik van computer
   (o.a. webmaster, ontwerp flyers, affiches, …)

   Manu Rens

vergaderingen

Op regematige basis hebben we een vergadering met alle medewerkers. Iedereen binnen WUTAN die interesse heeft in onze werking is dan welkom!